បង្ហោះវិបសាយ

ម៉ាស៊ីនបម្រើ (SERVER) របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ THE PLANET ក្នុង​ក្រុង​ដាលាស រដ្ឋតិចសាស សហរដ្ឋអាមេរិក។ ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​នេះ​មាន​បណ្តាញ​អ៊ីនធឺណេត​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​គេបំផុត​ នៅលើពិភពលោក ដែលធ្វើអោយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេវីន អ៊ីន ទទួល​បាន​នូវ​ការ​បង្ហោះ​វិបសាយ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​បំផុត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​មាន​បំពាក់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើបៗ​ដែល​ធានា​នូវ​ ដំណើរ​ការ​ល្អ​របស់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ កុំ​អោយ​ឡើង​ក្តៅ​ កុំ​អោយ​មានមេរោគ និងដំណើរការបាន ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង។

យើងខ្ញុំមានបម្រើកញ្ចប់បង្ហោះវិបសាយដូចខាងក្រោម៖

កញ្ចប់ប្រាក់

 • 500 MB Disk Space
 • 3, 000 MB/month Bandwidth
 • 1 Domain
 • 5 Sub Domain
 • 1 MySQL Database
 • 25 E-mail Inboxes
២៧ដុល្លារ​/​ឆ្នាំ

កញ្ចប់មាស

 • 2, 000 MB Disk Space
 • 12, 000 MB/month Bandwidth
 • 2 Domains
 • 20 Sub Domains
 • 2 MySQL Databases
 • 100 E-mail Inboxes
៦៩ដុល្លារ​/​ឆ្នាំ

កញ្ចប់ផ្លាកទីន

 • 4, 000 MB Disk Space
 • 24, 000 MB/month Bandwidth
 • 5 Domains
 • 50 Sub Domains
 • 5 MySQL Databases
 • 250 E-mail Inboxes
៨៩ដុល្លារ​/​ឆ្នាំ

សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ សំរាប់​ពត៌មាន​លំអិត​ក្នុងកញ្ចប់​និមួយៗការពន្យល់ អំពី ពាក្យ​គន្លឹះ៖

Disk Space : គឺជា​ទំហំ​ថាសរឹងសរុបនៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បំរើ​(Server) ​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់បាន។ ទំហំ​នេះ​រាប់បញ្ចូលទាំងឯកសារ​សំរាប់​វិបសាយ ទំហំរបស់​អ៊ីម៉ែល និងទំហំមូលដ្ឋានទិន្នន័យ(Database)។
Bandwidth : គឺ​ជា​បរិមាណ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូន​ ឬ​ទទួល​តាមរយៈប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណេត​។ បរិមាណនេះ​ត្រូវ​បាន​គណនា​តាមរយៈ​ ការបើក​​មើល​​វិប​សាយ ការ​ផ្ញើរ​​និង​ទទួល​​អ៊ីម៉ែល និងការផ្ទុកទិន្នន័យឡើង(Upload)លើ​ម៉ាស៊ីនបំរើ។
Domain Host : អាស្រ័យ​ទៅ​តាមកញ្ចប់​បង្ហោះ​វិបសាយ​ដែល​លោក​អ្នក​ជ្រើស​រើស​​ លោក​អ្នក​អាច​បង្ហោះ​វិបសាយ​ជា​មួយ​នឹង​ឈ្មោះ​ដូម៉ែន​លើស​ពី​មួយ​។
Sub Domain : គឺ​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បង្កើត​អាសយដ្ឋាន​វិបសាយ សំរាប់​ផ្នែក​ពិសេស​ណា​មួយ​របស់​វិបសាយ​លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ លោក​អ្នក​អាច​បង្កើត​អាសយដ្ឋាន​សំរាប់​រូប​ភាព​លើ​វិបសាយ​របស់​លោក​អ្នក​ហៅ​ថា​ "pics" ដែល​អាច​បើកបានតាមរយៈ ​pics.example.com បន្ថែមអោយអាសយដ្ឋាន www.example.com/pics ដែល​មាន​ស្រាប់​។
MySQL Database : វិបសាយ​ភាគ​ច្រើនត្រូវការមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សំរាប់​ផ្ទុក​ពត៌មាន។ ​MySQL គឺជាកម្មវិធី​បំរើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ (Database Server) ដែល​មាន​ការនិយមប្រើ​ប្រាស់​ច្រើនជាង​គេ​នៅ​​លើ​បណ្តាញ​អ៊ីន​ធឺ​ណេត។
E-mail Accounts : ចំនួនអ៊ីម៉ែល​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​បង្កើត​បាន​។ ឧទាហរណ៍៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ .
POP3 and Webmail : មាន​ន័យ​ថា​លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ី​ម៉ែល​នៅ​លើ​វិបសាយ ឬ តាមរយៈ​កម្មវិធី​ Outlook Express​។

 

ពត៌មាន​លំអិត​ក្នុងកញ្ចប់​និមួយៗ​៖

Package Details
 • Site Builder
 • Instant Backups
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • Free / Instant Setup

Supported Web Hosting Features

 • WordPress Hosting
 • MySQL Databases
 • CGI
 • Fast CGI
 • PHP 5
 • Ruby On Rails
 • Perl
 • SSI
 • Cron
 • Curl
 • GD 2
 • Image Magick
 • Streaming Audio/Video

E-mail Hosting

 • POP3 Accounts
 • Web Mail
 • E-mail Alias
 • Auto Responders
 • Mailing Lists
 • Catch Alls
 • Spam Assassin
 • Mail Forwarding
 • IMAP Support
 • SMTP

Control Panel Features

 • Latest cPanel
 • Fantastico
 • Hotlink Protection
 • IP Deny Manager
 • Custom Error Pages
 • Instant Blogs
 • Instant Portals
 • Instant PHPnuke
 • Instant Forums
 • Instant Guestbook
 • Instant Counter
 • Instant FormMail
 • Redirect URL
 • Web Based File Manager
 • Password Protected Directories
 • phpMyAdmin

Website / Ftp Statistics

 • AWStats (Real Time Updates)
 • Webalizer
 • Raw Log Manager
 • Referrer Logs
 • Error Logs

E-Commerce Features

 • osCommerce
 • ZenCart
 • Cube Cart

Servers & Networks

 • Powerful Servers with 16 Processors.
 • Intel Xeon CPU E5520 @ 2.27GHz (x16)
 • Memory 13369344k
 • 24/7/365 Network Monitoring Systems