សរសេរកម្មវិធីតាមតំរូវការ

បោះពុម្ព PDF

ដោយសារលក្ខណៈពិសេសនៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ដែល​គេ​សរសេរ​រួច​ស្រាប់​និង​​មាន​ដាក់​លក់​តាម​ទីផ្សារ មិន​អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​តាម​តំរូវ​ការ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​ឡើយ។

ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ការ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​តំរូវ​ទៅ​តាម​បែបបទ និង​របៀប​របប​ធ្វើ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​នោះ សូម​ផ្តល់​ឪកាស​អោយ ក្រុម​ហ៊ុន​យើង​ខ្ញុំ​ជួយ​សំរួល និង​បន្ថែម​ផលិត​ភាព​ដល់​អាជីវកម្ម​របស់លោកអ្នក។

យើង​ខ្ញុំ​មា​ន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​សរសេរ​កម្មវិធី​តាម​តំរូវ​ការ​របស់​អតិថិជ​ន​ជា​ច្រើន​ក្នុងពេលកន្លងមកនេះ ដែល​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ ផ្តល់​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​និង​ជួយ​អោយ​អាជីវកម្ម​របស់​អតិថិជន​របស់​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រីកចំរើន។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ ចង់បង្កើតកម្មវិធីសំរាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក សូម​ទាក់​ទង​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​គ្រប់​ពេល​វេលា យើង​ខ្ញុំ​នឹង​រីករាយ​ធ្វើ​ការ​ប្រឹក្សា​ និង​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​ជូន​លោក​អ្នក​មិន​អោយ​ទាស់​ចិត្ត​ឡើយ។